KONFERENCJA

OTWARCI NA

SKANDYNAWIĘ

OLSZTYN, 1 czerwca 2023 r.

PROGRAM KONFERENCJI

09:30 Powitalna kawa, rejestracja uczestników
10:00 Otwarcie konferencji
10:10 Prezentacja I:

Różnice kulturowe między Polską a Skandynawią
– budowanie świadomych relacji biznesowych

10:30 Prezentacja II:

Targi i wydarzenia branżowe w Skandynawii
– jak się przygotować?

10:50 Przerwa kawowa
11:00 Warsztaty z podziałem na grupy

Grupa polskojęzyczna:
Marketing międzynarodowy – jak przygotować
skuteczną ofertę na rynek skandynawski?
(case studies)
Grupa anglojęzyczna:
Jak przygotować się do pracy z polskimi
partnerami biznesowymi?

12:45 Przerwa kawowa
13:00 Networking biznesowy

Imię i nazwisko*
W przypadku, gdy Zgłaszający się na konferencję ma specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia, prosimy o zgłoszenie tej informacji. Pozwoli to organizatorowi podjąć działania związane z przygotowaniem miejsca wydarzenia i/lub sposobu prezentowania treści, usunięcia niedogodności, zapewnienia dodatkowej opieki w celu efektywnego udziału w konferencji.